Welkom, komt u binnen!

Welkom, komt u binnen!

Waterschaps Partij Hollandse Delta, Zorg voor Land en Water voor Nu en Later

 

Geachte kiezer,

Op 20 maart 2019 vindt de landelijke Waterschapverkiezing plaats, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezing. Dit wordt wederom een unicum voor Nederland, dat er op de zelfde dag landelijk twee verkiezingen worden gehouden.

Waterschaps partij Hollandse Delta doet even als in 2008 mee aan de verkiezing.

Waterschap Verkiezingen 20 Maart 2019

Doordat de partij destijds de grootste werd zijn wij nu lijst 1. De zes zittende VV leden hebben allen te kennen gegeven dat zij nog een bestuursperiode ambiëren. De opvolgers op de lijst zijn deels oude bekenden van de lijst van 2015 of mensen met een grote bestuurlijke ervaring. Het is net als in 2015 heel belangrijk dat U uw stem uitbrengt, want er valt zeker te kiezen.

Waarom zou U Waterschaps Partij Hollandse Delta Kiezen als U bij landelijke verkiezingen een landelijke politieke partij stemt, heel wat van die partijen hebben of hadden in hun verkiezingsprogramma staan het opheffen van de Waterschappen en deze onderschuiven bij de Provincie Die dat weer verlekkerd aanzagen, je kunt stellen politiek hoort niet thuis in het Waterschap want dan wordt de afweging gemaakt tussen dijkversterking of extra kwijtschelding van bepaalde categorieën of wordt de Rotterdamseweg voorrang gegeven boven de Waleweg

Na afwegingen zult u begrijpen dat stemmen op WPHD het allerbeste is wat u kunt doen. Ons werkgebied bestaat uit de eilanden Voorne en Putten, Rozenburg ,IJsselmonde Eiland van Dordt, Hoeksche-Waard en Goeree Overflakkee . Daarin zijn grote stedelijke gebieden, met daarnaast grote industriegebieden die hier en daar zelfs nog buitendijks liggen ook. Andere eilanden zijn weer puur agrarisch. Kortom een heel uniek maar gemêleerd Waterschap

In 2007 voerde wij de eerste gesprekken met elkaar om te komen tot een lijst van een nieuwe waterschapspartij die een afspiegeling was van de diverse eilanden om zo een regionaal bestuur neer te zetten. Toen stond ons voor ogen dat de lijst die tot stand moest komen door loting de eerlijkste manier van plaatsverdeling zou zijn,  ook hierin zijn wij uniek. De bestuurservaring binnen het Waterschap is van de eerste 10 kandidaten door geen andere partij te evenaren, ook de regionale spreiding niet.

U bent het beste af als U uw stem uitbrengt op Waterschaps Partij Hollandse Delta omdat wij een Lokaal verbonden partij zijn die een duidelijke visie laat zien.

Als u na afweging en raadpleging van het kieskompas bij ons uitkomt, dan hoop ik dat U op mij gaat stemmen. Ik richt me voornamelijk tot kiezers in de Hoeksche Waard. Sinds de fusie van Waterschap Hollandse Delta deed ik het volgende: Ik werkte er aan mee de eerste begroting in 2005 drastisch terug te schroeven wat resulteerde in een tariefsverlaging.

WPHDOok heb ik geprobeerd om gemaal “ ’t Hooft van Benthuizen” van de sloop te redden, triest om te zien dat het nu is afgebroken, verder kreeg ik het Strype project in Voorne-Putten weer op de rails, zodat alle partijen weer met elkaar gingen praten en er een afronding kon volgen. Ik was een pleitbezorger voor de Akker randen in de Hoeksche-Waard en Goeree Overflakkee, en verder heb ik als inwoner en waterschap bestuurder een zienswijze ingediend bij Provinciale Staten van Zuid Holland om de dijkversterking Hoeksche Waard-Zuid zo te realiseren dat het dorp Strijen sas er geen last van heeft en men vanaf de fiets en vanuit de auto het natuurgebied de voormalige APL polder kan zien

 

 

 

 

 

Daarnaast heb ik vanzelfsprekend mijn inbreng in commissie- en VV vergaderingen, als U mij kiest beloof ik, dat de belangen van de streek, hiermee bedoel ik de Hoeksche-Waard zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. Zodat u er weer de vruchten van plukt. Ik hoop dat U op mij stemt, U zult daar geen spijt van krijgen.

Was getekend,

Leen Overwater

 

 

 

 

 

 

 

Natte voeten dat willen wij niet.

Natte voeten, zover zal ik het niet laten komen.

Stem Lijst 1 nummer 3

Adres gegevens en Contact informatie:

L.A. Overwater (Leen) de Lane 5 3291 EZ Strijen 06-51493274

leenoverwater@hotmail.com